Preskočit na obsah

Územný plán obce Litmanová

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie
  • ESPOO dohovor:

Základne informácie