Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 7

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: ZaDc7 riešené územie lokality definujeme ako návrhovú plochu pre individuálnu bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť. Návrh podlažnosti v území je max. 2 nadzemných podlaží + podkrovie a koeficient zastavanosti navrhujeme max. 0,40.
 • Dotknutá obec: Liptovský Trnovec (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Liptovský Mikuláš
 • Obstarávateľ: Obec Liptovský Trnovec
 • IČO Obstarávateľa: 00315541
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.10.2019
  Oznámenie
  03.10.2019
  Text strategického dokumentu
  03.10.2019