Územný plán obce Lendak

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom ÚPN-O je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce.
 • Dotknutá obec: Lendak (okres: Kežmarok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Lendak, Kostolná ulica č. 14, 059 07 Lendak
 • IČO Obstarávateľa: 00326321
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  21.02.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  21.02.2018
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  21.02.2018