Územný plán obce Ihľany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom riešenia Územného plánu obce Ihľany je získanie dokumentu pre riadenie rozvoja v rámci obce, komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie, vecná a časová koordinácia jednotlivých činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrnohistorické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Ihľany (okres: Kežmarok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Ihľany, Ihľany č. 94, 059 94 Ihľany
 • IČO Obstarávateľa: 00326241
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.11.2017
  Oznámenie
  03.11.2017
  03.11.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  09.02.2018
  21.02.2018
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  09.02.2018