X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Územný plán obce Hrašovík

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Hrašovík, Rozhanovce, Košické Oľšany, Beniakovce, Košice - Košická Nová Ves (okresy: Košice - okolie, Košice III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Obstarávateľ: Obec Hrašovík, zastúpená starostkou, Hrašovík č. 36, 044 42 Rozhanovce
 • IČO Obstarávateľa: 961232
 • Schvaľujúci orgán: Obec Hrašovík, zastúpená starostkou, Hrašovík 36, 044 42 Hrašovík
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  28.07.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  08.09.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  25.04.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. arch. Dušan Burák
  Text správy o hodnotení
  25.04.2018
  25.04.2018
  Verejné prerokovanie Kultúrny dom v obci Hrašovík 16.05.2018 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  28.06.2018