Preskočit na obsah

Územný plán obce Hencovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: SD sa zameriava na riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov, navrhuje územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľstva pri dodržaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Majerovce, Nižný Hrabovec, Hencovce, Dlhé Klčovo, Sedliská, Kučín, Kladzany, Vranov nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Vranov n.Topľou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 5, 09301 Vranov n./Topľou
 • Obstarávateľ: Obec Hencovce
 • IČO Obstarávateľa: 35532319
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo obce Hencovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  25.09.2019

  Rozsah hodnotenia

  Informácia o rozsahu hodnotenia
  22.05.2020

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. arch. Michal Legdan
  Text strategického dokumentu
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  Text správy o hodnotení
  14.12.2020

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  07.06.2021

  Schvaľovacie konanie

  Text schváleného dokumentu
  14.02.2022
  14.02.2022