Územný plán obce Hencovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: SD sa zameriava na riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov, navrhuje územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľstva pri dodržaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Majerovce, Nižný Hrabovec, Hencovce, Dlhé Klčovo, Sedliská, Kučín, Kladzany, Vranov nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Vranov n.Topľou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 5, 09301 Vranov n./Topľou
 • Obstarávateľ: Obec Hencovce
 • IČO Obstarávateľa: 35532319
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  25.09.2019