Preskočit na obsah

Územný plán obce Hankovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vypracovať základný právny nástroj územného plánovania pre obec Hankovce
 • Dotknutá obec: Hankovce, Koškovce, Dedačov, Vyšné Ladičkovce, Nižné Ladičkovce, Ľubiša (okres: Humenné)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Humenné
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
 • Obstarávateľ: Obec Hankovce
 • IČO Obstarávateľa: 00322962
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.09.2021
  Oznámenie
  13.09.2021