Územný plán obce Dežerice - Zmeny a doplnky č. 1

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický dokument predstavuje aktualizáciu schválenej ÚP dokumnetácie. Predmetom Zmien a doplnkov č. 1 je: lokalita č. 23 - navrhovaná na pestovanie stromčekov 0,6 ha, lokalita č. 24 - navrhovaná na agroturistiku 2,8 ha, lokalita č. 25 - doplnenie plochy pre účely bývania 0,8 ha, lokalita č. 26 - doplnenie plochy pre priemyseknú výrobu 0,36 ha, lokalita č. 27 - zosúladenie so skutkovým stavom RD a infraštruktúra 0,62 ha a lokalita č. 28 - priemyselná výroba.
 • Dotknutá obec: Bánovce nad Bebravou, Bobot, Svinná, Timoradza, Dežerice, Horňany, Ruskovce, Podlužany (okresy: Bánovce nad Bebravou, Trenčín)
 • Príslušný orgán: OkÚ Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Obstarávateľ: Obec Dežerice, 957 03 Dežerice 193
 • IČO Obstarávateľa: 00310336
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  01.02.2018
  Oznámenie
  01.02.2018
  01.02.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  22.02.2018

  Iný dôvod ukončenia

  Iný dôvod ukončenia
  23.02.2018