Územný plán obce Čiližská Radvaň

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: regulačne usmerniť spôsob využitia priestoru
 • Dotknutá obec: Číčov, Čiližská Radvaň (okresy: Komárno, Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Obec Čiližská Radvaň
 • IČO Obstarávateľa:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  10.04.2019
  Oznámenie
  10.04.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  03.06.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  13.08.2020
  Text strategického dokumentu
  13.08.2020
  Text správy o hodnotení
  13.08.2020
  13.08.2020
  Verejné prerokovanie 27.08.2020 o 14:30
  Obecný úrad 27.08.2020 o 14:30