Územný plán Obce Čifáre

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: vypracovanie a schválenie strategického dokumentu zameraného na funkčné vyuzitie kat. uzemia obce Cifare
 • Dotknutá obec: Tajná, Kalná nad Hronom, Veľký Ďur, Nevidzany, Čifáre, Telince (okresy: Nitra, Levice, Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Obec Čifáre, obecný úrad, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre
 • IČO Obstarávateľa: 00307866
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  02.05.2019
  Oznámenie
  02.05.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  23.05.2019
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  23.05.2019