Územný plán obce Chrabrany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom pripravovaného Územného plánu bude komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Dotknutá obec: Čeľadince, Nemčice, Kovarce, Urmince, Nitrianska Streda, Chrabrany, Ludanice (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Obstarávateľ: Obec Chrabrany
 • IČO Obstarávateľa: 00699187
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.09.2019
  Oznámenie
  26.09.2019
  26.09.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  25.10.2019
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  25.10.2019