Preskočit na obsah

Územný plán Obce Branč - zmeny a doplnky č. 3

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom spracovania Zmien a doplnkov je aktualizácia dokumentácie, ktorá je potrebná pri riadení rozvoja obce Branč a nutnosť jasnejšie zadefinovať vízie rozvoja obce a umožniť flexibilnejšiu reakciu územného plánu na potreby obce.
 • Dotknutá obec: Veľký Kýr, Mojmírovce, Veľký Cetín, Ivanka pri Nitre, Štefanovičová (okresy: Nové Zámky, Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Obec Branč, obecný úrad, Hlavná č. 1, 951 13 Branč
 • IČO Obstarávateľa: 582387
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.11.2021
  Oznámenie
  23.11.2021
  23.11.2021
  Text strategického dokumentu
  25.11.2021