Preskočit na obsah

Územný plán obce Becherov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavné ciele územnoplánovacej dokumentácie spočívajú v ustanovení zásad a regulatívov pre rozvoj obce v zmysle § 11, ods. 5 stavebného zákona.
 • Dotknutá obec: Chmeľová, Jedlinka, Regetovka, Ondavka, Becherov, Smilno (okres: Bardejov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bardejov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Obstarávateľ: Obec Becherov
 • IČO Obstarávateľa: 00321869
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  09.01.2023
  Text strategického dokumentu
  09.01.2023