Preskočit na obsah

Územný plán obce Andovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územný plán má prehodnotiť regulačné zásady a opatrenia v celom katastri obce Andovce .Vytvorí predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Vytvoriť aktuálny nástroj na organizáciu a reguláciu územia obce Andovce a zabezpečenie proporcionálneho rozvoja obce a celého riešeného územia.
 • Dotknutá obec: Nové Zámky, Zemné, Komoča, Andovce (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Obstarávateľ: Obec Andovce
 • IČO Obstarávateľa: 00308749
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  07.02.2020
  Oznámenie
  07.02.2020
  07.02.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  18.03.2020
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  18.03.2020