Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č.6

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: HLavným cieľom je prehodnotenie využitia lokality Z3 - Bývalý areál preglejkárne. ÚPN M ZaD č.6 je reakciou na zámer výstavby komplexu výrob, občianskej vybavenosti afunkčného usporiadania územia predmetnej lokality v nadväznosti na okolité územie.
 • Dotknutá obec: Hodruša - Hámre, Hrabičov, Rudno nad Hronom, Horné Hámre, Voznica, Brehy, Žarnovica, Vyhne, Nová Baňa, Bzenica (okresy: Žarnovica, Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Obstarávateľ: Mesto Žarnovica, Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
 • IČO Obstarávateľa: 00321117
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.