Územný plán mesta Trstená - Zmeny a doplnky č. 2

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Trstená, Tvrdošín, Štefanov nad Oravou, Bobrov, Liesek, Zábiedovo, Brezovica, Námestovo (okresy: Tvrdošín, Námestovo)
 • Príslušný orgán: OkÚ Tvrdošín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Medvedzie 132, 02744 Tvrdošín
 • Obstarávateľ: Mesto Trstená Bernolákova 96/8 028 01 Trstená
 • IČO Obstarávateľa: 00314897
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Trstená – mestské zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  11.05.2016
  Oznámenie
  11.05.2016
  11.05.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  08.07.2016