Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 6

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územný plán (ďalej „ÚPN“) mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 6 je vypracovaný na základe žiadostí na zmenu ÚPN. Navrhované zmeny nepredstavujú koncepčnú zmenu ÚPN. Ich predmetom je upresnenie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej „ÚPD“) na základe konkrétnych zámerov na území mesta. Navrhované zmeny sa týkajú:
 • Dotknutá obec: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Liptovský Mikuláš
 • Obstarávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 • IČO Obstarávateľa: 315524
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.10.2019
  Oznámenie
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019