Preskočit na obsah

Územný plán mesta Galanta

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom spracovania UPN-M GALANTA je vytvorenie dokumentu potrebného pri riadení rozvoja mesta, nutnosť zadefinovania vízie rozvoja mesta a umožniť flexibilnejšiu reakciu územného plánu na potreby mesta. V rámci konceptu UPN-M GALANTA sa uvažuje s variantným riešením rozvoja novej zástavby, s posúdením únosnosti zaťaženia, šetrného využívania prírodných zdrojov (najmä použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely), kapacity verejného dopravného a technického vybavenia pre jednotlivé varianty.
 • Dotknutá obec: Sládkovičovo, Košúty, Kajal, Matúškovo, Topoľnica, Veľká Mača, Dolná Streda, Váhovce, Galanta, Mostová, Čierny Brod (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Galanta
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nová Doba 1408/31, 92436 Galanta
 • Obstarávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
 • IČO Obstarávateľa: 503665
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  20.05.2022
  Oznámenie
  19.05.2022