Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky 2017

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny a doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda navrhujú riešenie ďalšieho urbanistického rozvoja v súlade so základnými princípmi uvedenými v územnom pláne
 • Dotknutá obec: Dunajská Streda (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: OkÚ Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Mesto Dunajská Streda
 • IČO Obstarávateľa: 00305383
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.02.2018
  Oznámenie
  14.02.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  25.04.2018