Preskočit na obsah

Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územnoplánovacia dokumentácia obce (mesta) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) - Strategický dokument s miestnym až regionálnym dosahom – územný plán mesta nad 2000 obyvateľov.
 • Dotknutá obec: Košice - Myslava, Košice - Vyšné Opátske, Košice - Ťahanovce, Košice - Šaca, Košice - Barca, Košice - Nad jazerom, Košice - Juh, Košice - Košická Nová Ves, Košice - Sídlisko KVP, Košice - Sever, Košice - Krásna, Košice - Lorinčík, Košice - Kavečany, Košice - Poľov, Košice - Šebastovce, Košice - Staré Mesto (okresy: Košice II, Košice IV, Košice I, Košice III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Mesto Košice
 • IČO Obstarávateľa: 00691135
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo mesta Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.10.2020
  Oznámenie
  21.10.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  27.11.2020