Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom je ustanoviť zásady a regulatívy v zmysle stavebného zákona pre úpravu a zmeny územia mesta Košice vo vybraných lokalitách.
 • Dotknutá obec: Košice - Západ, Košice - Šaca, Košice - Juh, Košice - Sever, Košice - Kavečany (okresy: Košice II, Košice IV, Košice I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Mesto Košice
 • IČO Obstarávateľa: 00691135
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Košice
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.