Preskočit na obsah

Úprava síry, Chotín

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.14 Priemyselná výroba chemikálií a polotovarov neuvedených v položkách c. 3 - 8, 10 - 12
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena technologického procesu a skladby stavebných objektov.
 • Dotknutá obec: Chotín (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: CHEM-UNIO, s. r. o., Pri železničnej stanici 525, 946 31 Chotín
 • IČO Navrhovateľa: 36521795
 • Povoľujúci orgán: Mesto Komárno, Spoločný obecný úrad, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno
  Obecný úrad Chotín, č. 486, 946 31 Chotín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.04.2018
  Text oznámenia o zmene
  16.04.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.02.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  30.04.2019

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien