Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie novej pozemnej komunikácie a zväčšenie kapacity križovatky na ceste II/505, čím sa zabezpečí prepojenie čiastočne zrealizovanej diaľnice D4 a cesty II/505 s rozšíreným priemyselným areálom v Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 603392
 • Povoľujúci orgán: OUBA - OSZP, MC BA - Devinska Nova Ves, MC BA - Zahorska Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.04.2020
  06.04.2020
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  06.04.2020