Preskočit na obsah

ÚPN Z Pamiatkovej zóny Bratislava – Rusovce

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický dokument na prehĺbenie platného Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy. Riešené územie je v rozsahu pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce, na ktorom nie je zámer meniť funkčné ani priestorové usporiadanie územia a ÚPN Z nebude slúžiť ako náhrada prípadných územných rozhodnutí.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rusovce (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce
 • IČO Obstarávateľa: 00304611
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  28.01.2015
  Oznámenie
  28.01.2015
  28.01.2015
  28.01.2015
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  24.04.2015

  Iný dôvod ukončenia

  Iný dôvod ukončenia
  15.05.2015