Preskočit na obsah

ÚPN obce Lúč na Ostrove - Zmeny a doplnky č. 4

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: vymedzenie lokalít/rozvojových zámerov
 • Dotknutá obec: Lúč na Ostrove (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Obec Lúč na Ostrove
 • IČO Obstarávateľa: 00305561
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  18.05.2022
  Oznámenie
  18.05.2022
  Text strategického dokumentu
  18.05.2022