Preskočit na obsah

ÚPN Dvorec

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom ÚPN-O Dvorec je získanie územnoplánovacieho dokumentu
 • Dotknutá obec: Bánovce nad Bebravou, Dvorec, Veľké Chlievany (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Obstarávateľ: Obec Dvorec, Dvorec 69, 956 55 Veľké Chlievany
 • IČO Obstarávateľa: 00310387
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  01.08.2023
  Oznámenie
  01.08.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  30.08.2023