Preskočit na obsah

UNPO Opátka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územnoplánovacia dokumentácia obce v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon).
 • Dotknutá obec: Veľký Folkmar, Košická Belá, Zlatá Idka, Vyšný Klátov, Opátka (okresy: Gelnica, Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Obstarávateľ: Obec Opátka, zastúpená starostom, Opátka 17, 044 65 Opátka
 • IČO Obstarávateľa: 00690465
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  07.12.2018
  Oznámenie
  07.12.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  15.01.2019

  Správa o hodnotení

  Text správy o hodnotení
  17.03.2020
  17.03.2020
  17.03.2020
  17.03.2020
  Verejné prerokovanie Zasadacia miestnosť obecného úradu Opátka 17.03.2020 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  14.10.2020