Preskočit na obsah

Univerzálne batériové úložisko (BESS) Nižná

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie veľkokapacitného energetického batériového úložiska, ktorého hlavnou úlohou bude pomôcť zachovávať rovnováhu medzi energetickou spotrebou a výrobou v každom okamžiku dňa. Vďaka flexibilite a rýchlej reakcií batériového úložiska je možné pomáhať eliminovať výkyvy v energetickej sieti a zachovávať tak jej bezpečný chod. Riešenie dokáže plniť viacero funkcií, akými sú podporné služby, optimalizácia odchýlky v sieti či podpora rozvoja obnoviteľných zdrojov.
 • Dotknutá obec: Nižná (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Navrhovateľ: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36677281
 • Povoľujúci orgán: Obec Nižná
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.01.2022
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o.
  Text zámeru
  27.01.2022