Preskočit na obsah

Univerzálna lakovacia linka

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.7 Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia univerzálnej lakovacej linky na povrchovú úpravu karosérie vyrobenej z hliníkových zliatin, nehrdzavejúcej ocele a iných druhov ocelí, ako aj plastových dielov určených na následnú montáž automobilov v rámci areálu JLR Slovakia s.r.o.
 • Dotknutá obec: Lužianky (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 48302392
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.12.2022
  Text oznámenia o zmene
  06.12.2022
  06.12.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.11.2023