Umiestnenie strojárskej linky a výroby v zrekonštruovanej hale bývalej firmy NOVOKER Lučenec - nové technologické linky a využitie skladových priestorov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti pôvodného zámeru „Umiestnenie strojárskej výroby v zrekonštruovanej hale bývalej firmy NOVOKER Lučenec“ bude realizovaná v priestoroch haly bývalej firmy NOVOKER Lučenec, v ktorej je v súčasnosti umiestnená strojárska výroba spoločnosti Adient Innotec Metal Technologies s.r.o. (ďalej len AIMT) a súvisiace kancelárske priestory a sociálne zariadenia. Zmena navrhovanej činnosti bude zahŕňať tieto výrobné a nevýrobné činnosti: - zváranie konštrukčných prvkov oceľových výstuží hlavových opierok (AIMT – zváranie), - strihanie a šitie látkových poťahov pre hlavové opierky (TRIM), - výroba aktívnych opierok hlavy (riACT) - skladovane vstupného materiálu a hotových výrobkov - hlavové opierky, obalový materiál, formy (externý sklad) - kancelárska činnosť – Adient kancelária.
 • Dotknutá obec: Vidiná, Lučenec (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Navrhovateľ: Koviner, a.s. Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec
 • IČO Navrhovateľa: 36622435
 • Povoľujúci orgán: Mesto Lučenec, Okresný úrad Lučenec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  10.09.2019
  Text oznámenia o zmene
  10.09.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.11.2019

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien