Preskočit na obsah

Ukončenie činnosti lakovne FAURECIA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. a montáž exteriérových plastových dielov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom akcie je ukončenie prevádzkovania lakovne v areáli spoločnosti Plastic Omnium a vybudovanie nového priestoru určeného na montáž exteriérových plastových dielov
 • Dotknutá obec: Hlohovec (okres: Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Hlohovec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Jarmočná 3, 92001 Hlohovec
 • Navrhovateľ: Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., 900 55 Lozorno 995
 • IČO Navrhovateľa: 35792108
 • Povoľujúci orgán: Mesto Hlohovec - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  Text oznámenia o zmene
  28.11.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.02.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  17.03.2023