U. S. Steel Košice, s. r. o - zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.2 Skládky odpadov na nebezpecný odpad 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie