Trnavainvest dodavateľský park, Trnava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete 7.7 Strojárska alebo elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.13 Projekty rozvoja priemyselných zón
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hodnotná činnosť pozostáva z vybudovania a prevádzkovania priemyselného dodávateľského parku a samotnej výroby v priemyselnom prku zameranej na potreby novobudovaného závodu PSA v Trnave.
 • Dotknutá obec: Zavar, Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Trnavainvest dodávateľský park, a.s., Hlavná 5, 917 11 Trnava
 • IČO Navrhovateľa: 36256919
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trnava, Obec Zavar
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.