Tréningové centrum

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je dobudovanie objektov a zariadení v rámci existujúceho lyžiarskeho areálu Jezersko, ktoré budú slúžiť pre výcvikovú činnosť členov Lyžiarskeho klubu SKI Jezersko a iných lyžiarskych klubov, sčasti aj pre návštevníkov strediska.
 • Dotknutá obec: Jezersko (okres: Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Navrhovateľ: Lyžiarsky klub SKI Jezersko, Chata SKI Jezersko 56, 059 04 Jezersko
 • IČO Navrhovateľa: 42089506
 • Povoľujúci orgán: Obec Jezersko
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.05.2020
  Spracovateľ zámeru RNDr. Mária Zuskinová Z&M consult, 034 95 Likavka 276
  Text zámeru
  22.05.2020