Preskočit na obsah

TORNAĽA, Mechanická úprava odpadov

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie