Topoľčany- Kompostáreň BRO, rozšírenie a intenzifikácia prevádzky

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov

Základne informácie