Tlaková kanalizácia Presskan Terany

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce a ich následné čistenie na ČOV Dudince.
 • Dotknutá obec: Terany (okres: Krupina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Terany
 • IČO Navrhovateľa: 00320323
 • Povoľujúci orgán: OU Krupina
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.