Preskočit na obsah

Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch prieskumných vrtov Malženice

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou činnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje 1.5 Tažba a úprava zemného plynu 1.6 Povrchové priemyselné prevádzky pre tažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín
  • Zistovacie konanie

Základne informácie