Termické zhodnocovanie ostatných odpadov, Nové Zámky

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie ostatných odpadov termickým spracovaním v depolymerizačnom zariadení.
 • Dotknutá obec: Nové Zámky (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Wastech, s.r.o., Bošániho 15, 841 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46788930
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.11.2016
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o.
  Text zámeru
  24.11.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  11.01.2017
  11.01.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  16.04.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení INECO, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  16.04.2018