Preskočit na obsah

Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou – doplnenie TAP a TDP

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie palivovej základne bioelektrárne Kokava nad Rimavicou o tuhého alternatívne palivo a tuhé druhotné palivo.
 • Dotknutá obec: Kokava nad Rimavicou (okres: Poltár)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: GREEN POWER RS, s.r.o., Kokava nad Rimavicou 1445, 985 05 Kokava nad Rimavicou
 • IČO Navrhovateľa: 47505419
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Obec Kokava nad Rimavicou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.06.2019
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  05.06.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  09.08.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  26.09.2023