Preskočit na obsah

Terciárna redukcia N2O na KD3

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu...
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie