Preskočit na obsah

Terchová - prívod vody z Krivánskej Rizne

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.4 Odber podzemných vôd alebo umelé dopĺňanie podzemných vôd
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zásobovanie verejnosti v obci Terchová pitnou vodou.
 • Dotknutá obec: Terchová (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,Ministerstvo vnútra,Ministerstvo vnútra,Ministerstvo vnútra,Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36411256
 • Povoľujúci orgán: ObÚ Terchová
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru PROGEO spol. s.r.o. Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  24.11.2003