Tepelné hospodárstvo Pezinok - Juh a Sever

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody

Základne informácie

 • Účel akcie: Rekonštrukcia jestvujúcej siete primárnych a sekundárnych rozvodov tepla, komplexná modernizácia a inštalácia novej technológie v lokalite Juh a Sever v meste Pezinok.
 • Dotknutá obec: Pezinok (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: Termming a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35972254
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad, mestský úrad svätý Jur, Prostredná 29, 902 01 Pezinok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  19.06.2014
  Vyjadrenie
  18.06.2014