TEN-T Master Plan rozvoja prístavov v Maďarsku

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • ESPOO dohovor:

Základne informácie