Technológia KTL a práškové lakovanie

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Povrchová úprava výrobkov kataforetickým lakovaním a práškovým lakovaním s kapacitou 200 m2/h povrchovo upravených výrobkov.
 • Dotknutá obec: Zlaté Moravce (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Navrhovateľ: RENTALS, s.r.o., Továrenská 49, Zlaté Moravce
 • IČO Navrhovateľa: 36548413
 • Povoľujúci orgán: Mesto Zlaté Moravce, OÚ Zlaté Moravce-OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.05.2020
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o.
  Text zámeru
  27.05.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.07.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  13.08.2020