Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, stredisko Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie servisných pracovísk na prehliadku, čistenie a údržbu vozňov
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, v zastúpení firmy Reming consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 B
 • IČO Navrhovateľa: 35914939
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Rača, OÚ Bratislava, MDVaRR SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  21.08.2014

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení REMING CONSULT a.s
  Text správy o hodnotení
  02.06.2015

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, miestnost c. 101 24.06.2015 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  11.09.2015