Technická rekultivácia lomu Ložisko Varín

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: postupná rekultivácia existujúceho lomu vo vyťažených častiach za účelom obnovenia daného územia a jeho ďalšieho využitia v súlade s územným plánom obce Varín
 • Dotknutá obec: Varín (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: OkÚ Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: DOL GROUP, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 46629416
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2 , Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina – ŠS OH
  Obvodný banský úrad, Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza
  Obec Varín, stavebný úrad, Námestie sv. Floriána 1, 01303 Varín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.02.2019
  Spracovateľ zámeru Agency EKO, s.r.o. , Žilina
  Text zámeru
  15.02.2019