Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je ťažba a úprava nevyhradeného nerastu štrkopieskov pre stavebné účely.
 • Dotknutá obec: Liptovský Ján (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenské štrkopiesky, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov
 • IČO Navrhovateľa: 36512907
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
  Obecný úrad Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.01.2019
  Spracovateľ zámeru ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o.
  Text zámeru
  29.01.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  15.04.2019