Preskočit na obsah

Ťažba stavebného kameňa (dolomitu) v dobývacom priestore "Sedlice I."

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.13 Lomy a povrchová ťažba vápenca
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie