Preskočit na obsah

Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I. a Stará Kremnička III.

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.15 Ťažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách č. 1 - 6, 9 - 14
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie